logo chorPowstanie pierwszego, stałego zespołu chóralnego w Limanowej, którego działalność można udokumentować wiarygodnymi źródłami historycznymi, wiązać należy z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, które powstało w 1893 r. Wówczas istniał skromny, bo tylko dziesięcioosobowy Chór Męski, który uświetniał organizowane przez ruch sokoli uroczystości związane ze świętami narodowymi i kościelnymi. Na bazie tego chóru powstał w 1925 r. męski zespół śpiewaczy, związany z kościołem parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej (od 1991 r. kościół ten posiada tytuł Bazyliki Mniejszej). Śpiewaczy debiut chóru miał miejsce podczas limanowskiego odpustu na święto Matki Boskiej Różańcowej, który przypada w pierwszą niedzielę października. 

Inicjatorem powstania chóru był ówczesny proboszcz, ks. Prałat Kazimierz Łazarski, nie tylko wspaniały kapłan i budowniczy limanowskiego kościoła, ale wielki miłośnik sztuki oraz muzyki. Nie znamy jest pierwszy skład osobowy tamtego chóru. W kronice chóralnej zapisano, że pierwszym, stałym dyrygentem parafialnego chóru był Jan Kalisz (1904-1965), nauczyciel szkoły powszechnej w Limanowej.
W okresie międzywojennym próby Chóru Męskiego odbywały się w budynku „Sokoła”. W dalszym ciągu występował on w czasie uroczystości religijnych, narodowych i towarzyskich. Tak było do czasów okupacji hitlerowskiej (1939-1945), kiedy to zakazana była nie tylko działalność „Sokoła”, ale także wszelkich innych organizacji. Próby chóru przeniesiono wówczas do kaplicy w limanowskim kościele, występy zaś zredukowano do najważniejszych świąt kościelnych. Wyjątkiem był pogrzeb długoletniego proboszcza limanowskiego, ks. Kazimierza Łazarskiego (1944 r).
Czasy powojenne przyniosły nowe zmiany. Chór Męski stał się zespołem związanym tylko z limanowskim kościołem, chociaż jego członkowie śpiewali w różnych, działających wtedy w mieście zespołach śpiewaczych i muzycznych. Zmienił się też dyrygent – obowiązki te przejął jego dawny członek, Jan Wójcik (1910-1965) – człowiek skromny, zarówno z postury, jak i charakteru, utalentowany muzyk, grający na skrzypcach, altówce i organach. Jemu to chór zawdzięcza wprowadzenie odpowiedniego, nacechowanego na kult maryjny repertuaru i wypracowanie specyficznej więzi, jakie łączyły dawne zespoły śpiewacze.

Trzecim dyrygentem chóru wybrany został jego wieloletni śpiewak i udzielający się społecznie w limanowskich zespołach muzycznych Cezary Tomaszek (1929-1978 r). On też przygotował limanowskie chóry do uroczystości koronacyjnych limanowskiej Piety, które odbyły się 11 września 1966 r. Cezary Tomaszek prowadził chór przez trzynaście lat.

Od 1978 r., przez trzydzieści lat, funkcję dyrygenta pełnił wieloletni chórzysta, Jan Wielek – długoletni dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, autor książek i artykułów na temat historii Limanowej, okolic i również Chóru Męskiego.

Chór Męski przez długie lata był jedynym, stałym zespołem śpiewaczym w limanowskim kościele. Uświetniał śpiewem prawie wszystkie ważniejsze święta kościelne, a także inne uroczystości jak prymicje, święta patriotyczne, wesela, pogrzeby zmarłych członków chóru, ich krewnych, a także znanych i zasłużonych Limanowian.

historia1


Chór wielokrotnie uczestniczył w ważnych uroczystościach innych parafii, takich jak: poświęcenie kamieni węgielnych nowych kościołów w Limanowej-Sowlinach, Pasierbcu, w Starej Wsi, uroczystości odpustowe w okolicznych parafiach, a także „odpusty partyzanckie” w Szczawie.
Wielkim przeżyciem dla chórzystów było spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r. Wraz z Orkiestrą Parafialną Chór Męski otrzymał zaproszenie, aby powitać i pożegnać Ojca Świętego. Papież przywitał się ze wszystkimi i powiedział, że dobrze pamięta Limanową, gdyż koronował Matkę Boską Bolesną. Poprosił także, aby pozdrowić ks. Proboszcza Ludwika Kowalskiego. Od 1976 r., chór corocznie bierze udział w uroczystościach Zaśnięcia Matki Bożej, które odbywają się w sierpniu w Kalwarii.

historia2

50-lecie Chóru Męskiego: Ks. Proboszcz Ludwik Kowalskiego (w środku), Jan Rachwał opiekun chóru (pierwszy z prawej) i ks. Stanisław Budzik – obecny arcybiskup lubelski.]

Serdeczne więzi łączyły chórzystów z ks. Stanisławem Budzikiem, limanowskim wikariuszem w latach 1977-1980 ubiegłego stulecia (obecnie arcybiskupem lubelskim). Opowiadał on, że pierwszy raz z limanowskim chórem spotkał się na kalwaryjskich dróżkach, kiedy był jeszcze klerykiem. Ks. Stanisław czasem śpiewał w chórze. Przyjacielem chóru był także biskup Piotr Bednarczyk (1914-2001). Jak często podkreślał, Chór Męski śpiewał na jego prymicjach – zarówno kapłańskich, jak też biskupich. Podczas Mszy Świętej prymicyjnej biskupa Piotra chór wykonał specjalnie skomponowaną na tę okazję kantatę. W czasie pobytów w Limanowej biskup Piotr często bywał na próbach chóru, inspirując chórzystów do wprowadzenia nowych pieśni ku czci Matki Boskiej Limanowskiej. Chór pożegnał go śpiewem podczas Mszy Świętej rozpoczynającej uroczystości pogrzebowe, odprawianej w limanowskiej Bazylice.

historia3

75-lecie chóru z ks. Prałatem Józefem Porębą, proboszczem limanowskiej parafii w latach 1979-2010, zawsze życzliwym i wspierającym działalność chóru

 

Zmieniały się pokolenia, zmieniał się skład chóru, ale wszystkich łączyło umiłowanie śpiewu i pragnienie wielbienia Boga. W najnowszej historii Chórem Męskim dyrygowali: Wiesław Krakowski – długoletni członek chóru, Marek Michalik – limanowski organista i Anna Król – nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Limanowej. Duży wpływ na rozwój działalności chóru mieli opiekunowie: ks. Bogusław Soleński, ks. Daniel Świątek i ks. Robert Pociecha.

Oprac. Jan Wielek

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 395 gości oraz 0 użytkowników.

Album o naszym sanktuarium

album s

MATER DOLOROSA - NR 33

Modlitewnik Limanowski

modltewnik2016 s

Kalendarz parafialny 2021

PARTNER SERWISU:

golddrop lato2017

 

 

Początek strony