PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

28.12.2018 r. - 21.01.2019 r.

Piątek, 28 grudnia 2018 r. – od godz. 9.00

Stara Wieś Wola:
– od Siekierczyny po obu stronach: od Państwa Ćwik (1 ksiądz), od Państwa Wojaków (1 ksiądz)
– od miasta, po obu stronach: od Państwa Szewczyków  (1 ksiądz), od Państwa Janików (1 ksiądz)
– od Państwa Dudków (1 ksiądz)
Dutkówka, Wojtasówka i Kretówki
– od Państwa Dutków (1 ksiądz)
– od Państwa Wojtasów (1 ksiądz)
Tokarzówka i domy przy ul. Józefa Marka do stadionu oraz przy ul. Braci Słupskich:
– od Starej Wsi, od państwa Biedów (1 ksiądz)
Dzielec i Skorupówka - od Państwa Pałków: (1 ksiądz);

 

Sobota, 29 grudnia 2018 r. – od godz. 9.00

Lipowe Starowiejskie i Słopnickie z częścią przyłączoną do miasta:
– od Państwa Wigurów, (1 ksiądz)
– od Państwa Twarogów (1 ksiądz)
– od Państwa Postrożnych (1 ksiądz)
Lipowe Dolne:
– od ul. Czecha za cmentarzem komunalnym (1 ksiądz)
– od końca parafii, od Pani Bulandy (1 ksiądz)
Sowliny: Kącina - od Państwa Jeżów (1 ksiądz);
Ul. Beskidzka:
– od ul. Żwirki i Wigury, od Państwa Mrożków (1 ksiądz);

 

Niedziela 30 grudnia 2018 r. – od godz. 14.00

Ul. Kochanowskiego:
– blok nr 7 (1 ksiądz);
– blok nr 9, następnie blok nr 5 (1 ksiądz);
Dawny Dział, ul. Kochanowskiego:
– górny odcinek od ul. Czyżewskiego – od Państwa Dutka (1 ksiądz);
– górny odcinek granicą miasta od strony Mordarki – od Państwa Rysiów (1 ksiądz);
– początek od ul. Kościuszki od strony rynku – od Państwa Kuroś (1 ksiądz).
– od godz. 12.00
Blok Służby Zdrowia (1 ksiądz);

 

Środa, 2.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Kasprowicza, Bystra
– od Pani Tomaszek (1 ksiądz)

Ul. Akacjowa, Klonowa
– od Państwa Kapturkiewiczów (1 ksiądz)

Ul. Mordarska
– od Państwa Jasiców (1 ksiądz);

– od Państwa Wątrobów (1 ksiądz)  

Osiedle Chmielnik
– początek od państwa Wnękowiczów (1 ksiądz).

– początek od państwa Trzópek (1 ksiądz).

Ul. Księdza Rachwała:
– początek od góry, od Pana Rusina (1 ksiądz)

 

Czwartek, 3.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Leśna z przyległymi:
– początek od Bulwarów prawa strona (ul. Źródlana, Zięby i Armii Krajowej) (1 ksiądz);

– początek od Bulwarów lewa strona (1 ksiądz);

– początek od Góry Miejskiej prawa strona (1 ksiądz);

– początek od Góry Miejskiej lewa strona (1 ksiądz);

– początek od ul. Przyłęckiego obydwie strony następnie ul. Paderewskiego (1 ksiądz);

– początek od ul. Witkacego obydwie strony następnie ul. Szymanowskiego (1 ksiądz);

Ul. Mickiewicza wraz z blokiem nr 24
– od Państwa Budaczów (1 ksiądz)
– od Państwa Cichockich (1 ksiądz);

 

Sobota, 5.01.2019 r.,

od godz. 9.00:

Ul. Widok i Żuławskiego i sąsiadujące
– początek od ul. Widok oraz Sowliny - od Państwa Jajeśniców  (1 ksiądz);
– początek od ul. Żuławskiego - od Państwa Dyczków (1 ksiądz);
 

od godz. 14.00

Ul. Andrusikiewicza i ul. Mytki-Ilmanowity, od Państwa Boroń (1 ksiądz);
Ul. Marszałkowicza – od Państwa Golonków (1 ksiądz)
Ul. Topolowa – od Państwa Ślazyk (1 ksiądz)

Ul. Józefa Marka domy naprzeciw stadionu oraz ul. Flizaka - od Pani Limanówka (1 ksiądz)
Ul. Sportowa - od Państwa Tokarzów (1 ksiądz),

Ul. Szwedzka, Mordarskiego i Księdza Łazarskiego:
– początek od ul. Szwedzkiej, od państwa Domagałów (1 ksiądz);

 

Niedziela, 6.01.2019 r., od godz. 14.00

Ul. Kościuszki:
– początek od miasta obydwie strony (2 księży) i od Mordarki obydwie strony (2 księży)
– ul. Czyżewskiego (1 ksiądz) i ul. Narutowicza (1 ksiądz).

Ul. Walecznych  i Podjabłoniec nad szosą (część należąca do naszej parafii):
– początek od ul. Walecznych (1 ksiądz).

 

Poniedziałek, 7.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Słoneczna z przyległymi:
– początek od ul. Piłsudskiego obydwie strony (2 księży)
 i od ul. Partyzantów obydwie strony (2 księży);

 

Wtorek, 8.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Bema
– od Państwa Dębskich (1 ksiądz);

Ul. Piastowska z ul. Podlipowe,
– początek od ul. Piastowskiej, od Państwa Łubik (1 ksiądz);

Ul. Sikorskiego:
– początek od Przedszkola, a następnie od państwa Bugajów przy ul. Bronisława Czecha (1 ksiądz);

– od ul. Batorego w kierunku hotelu „Jaworz” – od Pani Śliwa (1 ksiądz);

– od ul. Bema w kierunku ul. Podlipowe –  od Państwa Kosiarskich (1 ksiądz).

Ul. Piłsudskiego oraz Orkana, początek od Sowlin, prawa strona ( 1 ksiądz);
 

 

Środa, 9.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Bulwary i ul. Wąska:
– początek  od Państwa Kaliszów (1 ksiądz);
Ul. Łowiecka i ul. Kopernika
– początek od ul. Piłskudskiego – od państwa Rerutko (1 ksiądz)
­­Ul. Targowa i ul. Kubali:
– początek od ul. Kubali (1 ksiądz)
– początek od końca ul. Targowej (1 ksiądz);

Ul. Piłsudskiego, początek od Sowlin lewa strona ( 1 ksiądz);
Blok nr 51 przy ul. Piłsudskiego (1 ksiądz);
Blok nr 47 przy ul. Piłsudskiego (1 ksiądz);

 

 

Czwartek, 10.01.2019 r., od godz. 16.00

Osiedle nad torem:
– Ul. Paderewskiego – od państwa Kowalczyków (1 ksiądz);
– Ul. Romera obydwie strony – od Państwa Smorońskich i Państwa Kowalczyk (2 księży);
– Ul. Reja obydwie strony –od Państwa Wajdów i państwa Staniszów (2 księży);
– Ul. Rejtana obydwie strony – od Państwa Ciesielczyków i Państwa Bodek (2 księży),

Ul. Kolejowa od dołu
– od Państwa Rojków, następnie domy przy ul. Wojska Polskiego (1 ksiądz).

Blok nr 18 przy ul. Piłsudskiego (1 ksiądz);

 

Piątek, 11.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Moniuszki, Sienkiewicza - od Pani Kazior (1 ksiądz);
Ul. Moniuszki, dawna ul Berlinga - od Państwa Zapałów  (1 ksiądz);
Bloki nr 10 i 14 na ul. Moniuszki - od Państwa Wykurz (1 ksiądz);
Ul. Moniuszki i Ul. Pogodna – dawna ul. 19 Stycznia od Państwa Nizińskich, (1 ksiądz);
Ul. Armińskiego - od Bloku (1 ksiądz);
Ul. Ogrodowa; – początek od Państwa Sukienników (1 ksiądz)

Ul. Nowa - od Państwa Ablewicz (1 ksiądz).
Ul. Józefa Marka od stadionu do Rynku obydwie strony następnie ul. Krótka
i Rynek od strony ul. Kościuszki – od Państwa Zelków (1 ksiądz);

Blok nr 49 przy ul. Piłsudskiego (1 ksiądz);
 

 

Sobota, 12.01.2019 r., od godz. 9.00

Lipowe Środkowe oraz ul. Biedronia:
– od Lipowego Słopnickiego, od Państwa Oleksy (1 ksiądz);
– ul. Biedronia, od Państwa Mrożków (1 ksiądz) i od państwa Łyszczarzów (1 ksiądz)

Osiedle Marsów:
– początek od policji (1 ksiądz) i od Starej Wsi; (1 ksiądz).

 

Niedziela, 13.01.2019 r., od godz. 14.00

Ul. Żwirki i Wigury:
– strona lewa, początek od P. Ociepków, przy ul Wiejskiej, następnie od Państwa Bulandów (1 Ksiądz)
– strona prawa początek od Starej Wsi (1 ksiądz)

Blok kolejowy przy stacji PKP, a następnie ul. ks. płk. Józefa Jońca oraz część ul. Potok:
– początek od bloku (1 ksiądz).

 

 

Poniedziałek, 14.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Jana Pawła II obydwie strony:
– od rynku prawa strona (1 ksiądz):
– od Bloku nr 3, a następnie lewa strona, (1 ksiądz)

Blok nauczycielski przy ul. Józefa Marka: (2 księży) od początku i od końca bloku;

 

Wtorek, 15.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Grunwaldzka:

– początek od przekaźnika TV (1 ksiądz);

– początek od mostu, po obu stronach (2 księży);

Blok nr 1A przy ul. Z. Augusta (1 ksiądz);

 

Środa, 16.01.2019 r., od godz. 16.00

Ul. Konopnickiej:
– Blok nr 3 od 1 klatki (1 ksiądz)
– od mieszkań przy Zespole Szkół Samorząd. nr 1, następnie domy jednorodzinne i blok nr. 3 od ostatniej klatki (1 ksiądz)
– Blok nr 5 od 1 klatki (1 ksiądz)

Ul. Zygmunta Augusta, początek od mieszkania przy zespole szkół, następnie dom jednorodzinny
oraz Blok nr 2A, (1 ksiądz);
 

Czwartek, 17.01.2019 r., od godz. 16.00
Blok nr 4 przy ul. Z. Augusta (1 ksiądz);

Blok nr 9 przy ul. Z. Augusta, od klatki pierwszej i ostatniej (2 księży);
Blok nr 10 przy ul. Z. Augusta od 1 klatki (1 ksiądz)

 

Piątek, 18.01.2019 r., od godz. 16.00

Blok nr 1 przy ul. Z. Augusta (2 księży – od pierwszej i ostatniej klatki)

 

Sobota, 19.01.2019 r., od godz. 9.00

Ul. Wiejska, Jabłoniecka i Jabłoniec Starowiejski:
– od ul. Wiejskiej - od Państwa Abramów (1 ksiądz)
– od ul. Jabłonieckiej - od Państwa Filipek (1 ksiądz)
– od Siekierczyny od Państwa Prędkich (1 ksiądz);

Bzdyczka, ul. Partyzantów, od Państwa Mamaków przy ul. Paderewskiego (1 ksiądz)
Część ul Słonecznej, ul. Partyzantów, od ul. Leśnej od Pani Szewczyk (1 ksiądz);

 

Niedziela, 20.01.2019 r., od godz. 14.00

Rynek po stronie domu towarowego, blok nr 3 przy Małym Rynku i domy prywatne
od Państwa Pytel ( 1 ksiądz)

 

Poniedziałek, 21.01.2019 r., od godz. 16.00

Blok nr 3 przy ul. Z. Augusta od klatki pierwszej i ostatniej (2 księży);

Blok nr 29 przy ul. Z. Augusta i ul. Spacerowa:
– początek od bloku, od pierwszej klatki (1 ksiądz) i od ostatniej klatki (1 ksiądz) oraz mieszkania przy ul. Spacerowej.

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Nowy album o naszym sanktuarium

album s

MATER DOLOROSA - NR 26

Modlitewnik Limanowski

modltewnik2016 s

Kalendarz parafialny 2019

Logowanie

PARTNER SERWISU:

golddrop lato2017

 

 

Początek strony