W sobotę, 27 października, o godz. 8.00 w Bazylice sprawowana była Msza Święta na rozpoczęcie sympozjum pt. „Kościół limanowski u początku wolnej Ojczyzny” z okazji 100. rocznicy poświęcenia naszego kościoła i odzyskania przez Polskę niepodległości. Po niej w Domu Pielgrzyma nastąpiło sympozjum, w czasie którego zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu o tej samej tematyce.