Jak co roku organizowany jest Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych.

Poniżej dostępny jest regulamin i karty zgłoszeń.

 

 

 

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie Szopek i Grup Kolędniczych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu Szopek i Grup Kolędniczych jest Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz Urząd Miasta Limanowa.

 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

1. Cele konkursu:

– kultywowanie i upowszechnianie tradycji kolędowania;

– zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

– prezentacja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych Limanowszczyzny;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych;

– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

2. Tematyka konkursu

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

1) szopek bożonarodzeniowych – zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej (szopki bożonarodzeniowej, statycznej lub ruchomej). Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura (najlepiej związana z regionem limanowskim), figurki, elementy ruchome, kolorystyka, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

2) grup kolędniczych – zadaniem grupy będzie zaprezentowanie tradycji kolędowania. Przez grupę kolędniczą należy rozumieć: grupę z gwiazdą, pastuszków (bez atrybutów kolędniczych), grupę z turoniem lub koniem, „herodów”, czy szopkę lalkarską. Przedstawiony program i ewentualnie towarzysząca muzyka powinny zawierać tradycje kolędowania z Limanowej i okolic (mogą być dawne kolędy lub pastorałki oraz powinszowania).

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy wykonawcy: dzieci, uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacyjnych oraz młodzież i dorośli z terenu parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej i miasta Limanowa.

 

Konkurs szopek bożonarodzeniowych
W konkursie szopek mogą brać udział tylko szopki wykonane własnoręcznie, które nie brały dotychczas udziału w w/w konkursie.

 1. Jury ocenia szopki w dwóch kategoriach wiekowych:
 • szopki wykonane przez dzieci do 12. roku życia,
 • szopki wykonane przez młodzież od 13. roku życia i osoby dorosłe.
 1. Każda szopka zgłoszona do konkursu powinna posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem
  autora oraz kategorią wiekową. (załącznik Nr 1 do regulaminu).

 

Konkurs grup kolędniczych
Czas występu poszczególnych grup nie powinien być dłuższy niż 10 minut.

 1. Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci do 7. roku życia, w tym dzieci przedszkolne i klasy „0”,
 • dzieci szkolne do 12. roku życia (dzieciom mogą towarzyszyć osoby dorosłe),
 • młodzież od 13. roku życia i osoby dorosłe.

 

 1. Czas i miejsce konkursu
 1. Konkurs odbędzie się 23 grudnia 2018 r. (niedziela) o godz. 7.00 (bezpośrednio po Mszy Świętej) w Sali Misteriów Domu Pielgrzyma przy parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Dla uczestników konkursu przewidziano poczęstunek.
 2. Celem usprawnienia przebiegu konkursu ustala się następujący harmonogram konkursowy:

Godz.

7.00-8.00 – prezentacje szopek bożonarodzeniowych;
   8.00-8.45 – prezentacje grup kolędniczych dzieci szkolnych oraz młodzieży i dorosłych;
   8.45-9.30 – prezentacje grup kolędniczych dzieci do 7 roku życia w tym grup przedszkolnych

i klas „0”;

    ok. 9.30 – wręczenie nagród we wszystkich kategoriach konkursowych.

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu Szopek i Grup Kolędniczych nastąpi w dniu konkursu
  tj. 23 grudnia 2018 roku zgodnie z przedstawionym harmonogramem konkursowym.

 

 1. Zgłoszenia konkursowe
 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (do pobrania na stronach internetowych organizatorów). Wypełnione ankiety należy przesyłać w terminie do 20 grudnia 2018 r. (czwartek), mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przynieść osobiście do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Limanowa (pokój nr 25).
 2. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu oraz zgodę na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie i TV oraz innych mediach reklamujących konkurs.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 

 1. Ocena i nagrody
 1. Prace i prezentacje kolędnicze oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 2. Komisja Konkursowa oceni szopki i prezentacje kolędnicze, przyznając po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
 4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe lub finansowe.
 5. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu: www.bazylika-limanowa.pl; www.miasto.limanowa.pl, a także
  w kwartalnikach: „Mater Dolorosa” i „Informator Miejski”.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność
oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. Serdecznie zapraszamy do udziału
w Konkursie. Życzymy powodzenia w twórczych działaniach.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Konkurs Szopek ...
Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018 Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018
Konkurs Szopek ...
Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018 Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018
Konkurs Szopek ...
Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018 Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018
Konkurs Szopek ...
Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018 Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018
Konkurs Szopek ...
Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018 Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych Limanowa 2018

 

 

 

 

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 204 gości oraz 0 użytkowników.

Nowy album o naszym sanktuarium

album s

MATER DOLOROSA - NR 29

Modlitewnik Limanowski

modltewnik2016 s

Kalendarz parafialny 2019

Logowanie

PARTNER SERWISU:

golddrop lato2017

 

 

Początek strony