Jak co roku z nastaniem 1 listopada odbyły się obchody ku czci Wszystkich Świętych Pańskich, którym przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż - ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Kazania w ciągu całego dnia głosił ks. Sylwester Brzeźny - wikariusz naszej parafii. Uwrażliwiał nas na potrzebę pomocy tym, którzy sami sobie pomóc już nie mogą. W trakcie procesji na limanowskie cmentarze, homilię wygłosił nowy wikariusz z parafii Limanowa-Sowliny - ks. Jarosław Gieniec. Rzesze wiernych rozpoczęły modlitewną pomoc duszom przebywającym w czyśćcu, ofiarowując za nie odpusty.

Od 27 do 29 października w naszej parafii odbyły się rekolekcje pod nazwą: „Nowe życie”, prowadzone przez Księdza Artura Ważnego i Szkołę Nowej Ewangelizacji z Tarnowa. Wśród licznie zgromadzonych osób, zarówno prowadzących, jak i uczestników, można było poczuć Bożego Ducha, którego na rozpoczęcie kursu wszyscy gorliwie wzywali.

W czasie trwania kursu nie zabrakło tego, co najważniejsze - Eucharystii - czyli spotkania z Żywym Bogiem. Liczne świadectwa i animacja pozwoliły na owocne spędzenie tego czasu.

Głoszenie żywego Jezusa nowymi środkami, metodami i z nowym zapałem - to główne zadanie tego typu spotkań. Ewangelizację zaczyna się zawsze od wspólnoty, która jest miejscem modlitwy i budowania relacji. A także miejscem formacji, wzrostu i służby.

 

W I sobotę października czciciele Matki Boskiej zgromadzili się tradycyjnie na kolejnym Nabożeństwie Fatimskim, by wyrazić swoje przywiązanie do Matki Najświętszej i przez Jej przemożne wstawiennictwo wypraszać potrzebne łaski dla siebie, swoich bliskich, parafii, Ojczyzny i całego świata. Modlitwie przewodniczył ks. dr Krzysztof Czermak - Dyrektor Wydziału Misyjnego tarnowskiej Kurii Diecezjalnej.

 

W dniach 15-22 września przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Wielki Odpust Maryjny. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego zorganizowania i przeprowadzenia. Dziękujemy siostrom zakonnym, panu kościelnemu, panom organistom, kapelmistrzom, chórzystom, członkom orkiestr i zespołów muzycznych, osobom przygotowującym nagłośnienie, panom przewodnikom, paniom sprzątającym kościół i ołtarz polowy oraz osobom przygotowującym dekorację.
Składamy również podziękowanie wszystkim grupom parafialnym oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętych i nabożeństw.
Wyrażamy wdzięczność Wam, Drodzy Parafianie, za Waszą liczną obecność i świadectwo wiary. Niech spotkania z Jezusem i Maryją, Panią Limanowską, zaowocują w nas budowaniem wspólnoty Kościoła oraz właściwych więzów rodzinnych i sąsiedzkich. Pamiętajmy w modlitwach o księżach biskupach i kapłanach, którzy głosili homilie i posługiwali w konfesjonale podczas odpustu.

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Nowy album o naszym sanktuarium

album s

MATER DOLOROSA - NR 25

Modlitewnik Limanowski

modltewnik2016 s

Kalendarz parafialny 2018

Logowanie

PARTNER SERWISU:

golddrop lato2017

 

 

Początek strony