Duszpasterze

Proboszcz
Ks. Prałat dr Wiesław Piotrowski
Dziekan dekanatu limanowskiego, Kustosz Sanktuarium pw. Matki Boskiej Bolesnej,

Moderator Poradni Rodzinnej, odpowiedzialny za kursy przedmałżeńskie.

Prepozyt Kapituły Kolegiackiej.
Opiekun: Akcji Katolickiej, Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kół Koronkowych, Kręgu Biblijnego, Kręgu Domowego Kościoła, Róż Żywego Różańca, Stowarzyszenia Trzeci Odcień, Rycerzy Kolumba, Wspólnoty Świętego Charbela oraz Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie.
W parafii od 2010 r.

 

Wikariusz
Ks. mgr lic. Piotr Witowski
Katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Opiekun: Chóru męskiego i mieszanego “Canticum Iubilaeum”, Kręgu Domowego Kościoła oraz orkiestry parafialnej.
W parafii od 2002 r.

 

 Wikariusz
Ks. mgr Robert Duda
Vice notariusz dekanatu, odpowiedzialny za serwis www, nagłośnienie, monitoring, transmisje, łączność, dekoracje.
Katecheta w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Woli.
Opiekun: Diakonii muzycznej i Kręgów Domowego Kościoła, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
W parafii od 2017 r.

 

Wikariusz
Ks. mgr Tomasz Koźbiał

Moderator Rejonowy Domowego Kościoła.
Moderator Parafialnego Oddziału Caritas i Stowarzyszenia Miłosierdzia Świętego Wincentego á Paulo, Parafialnego Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Katecheta w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Opiekun: Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio, Chóru Chłopięcego, DSM oraz Kręgu Domowego Kościoła, Bractwa Matki Boskiej Bolesnej.
W parafii od 2019 r.

 

Wikariusz
Ks. mgr Sławomir Szyszka
Ceremoniarz Bazyliki, Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza.
Katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym.
W parafii od 2021 r.

 

 Wikariusz
Ks. mgr lic. Witold Tadeusiak
Katecheta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
Opiekun: Ruchu Czystych Serc, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
oraz Kręgu Domowego Kościoła.
W parafii od 2024 r.

 

Penitencjarz
Ks. mgr Rafał Słomba
Diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych ruchowo, Asystent Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Ruchowo “Cyrenejczyk”.
Katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym.
Opiekun Mężczyzn Świętego Józefa.

Prowadzący Dni Skupienia dla narzeczonych i Kursy Przedmałżeńskie.
W parafii od 2018 r.

 

Kapelan szpitala
Ks. dr Piotr Jaworski
Duszpasterz Służby Zdrowia.
Katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Opiekun Odnowy w Duchu Świętym oraz Kręgu Domowego Kościoła.
W parafii od 2021 r.

 

W parafii mieszkają:

 

Ks. Prałat Józef Poręba
Proboszcz parafii w latach 1979 – 2010

 

Ks. Prałat mgr Waldemar Rawiński
W parafii od 2017 r.

 

Ks. mgr Józef Nowak
W parafii od 2021r.

 

Ks. Józef Jaworski
W parafii od 2023 r.

 

Ks.  mgr lic. Tadeusz Kubala
W parafii od 2024 r.

 

Transmisja video
V Synod Diecezji Tarnowskiej
Remont Bazyliki
Mater Dolorosa – nr 48
Księgarnia Verbum
Dom Pielgrzyma


Zapraszamy do korzystania z Domu Pielgrzyma działającego przy naszym sanktuarium.
Informacje i zapisy w Kancelarii Parafialnej, albo pod numerem telefonu: 515 851 461 bądź też poprzez email: dompielgrzyma@bazylika-limanowa.pl
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position