• on 28 października 2018

Obchody 100-lecia kościoła i instalacja kapituły Kolegiackiej

W limanowskiej bazylice odbyła się instalacja kanoników Kapituły Kolegiackiej pw. MB Bolesnej, a także obchody 100-lecia miejscowego pomnika-kościoła.

Instalacja kanoników odbyła się przed Mszą św. W kaplicy biskup tarnowski Andrzej Jeż przyjął od prawie 30 kapłanów złożone przez nich wyznanie wiary, a później także przysięgę wierności, którą kanonicy składali, trzymając dłoń na otwartej księdze Biblii. Przysięgali m.in. jedność z Kościołem katolickim, zachowywanie, przekazywanie i objaśnianie depozytu wiary, umacnianie dyscypliny kościelnej, pomoc biskupowi diecezjalnemu. Następnie z rąk bp. Jeża przyjęli dystynktoria, a po tej krótkiej uroczystości uczestniczyli w Eucharystii z okazji 100-lecia świątyni limanowskiej.

Długie były starania o wzniesienie kościoła w Limanowej, co było konieczne, bo stan poprzedniej świątyni stale się pogarszał. W 1908 roku rozpisano konkurs, a 3 maja 1911 r. poświęcono kamień węgielny, a w akcie erekcyjnym podkreślony został fakt, że świątynia ta zostaje poświęcona Matce Najświętszej w podziękowaniu za otrzymane łaski. Wznoszenie murów rozpoczęło się w 1912 roku. Kościół poświęcono w 1918 roku. Jest on przykładem swojskiego nurtu w architekturze sakralnej. – Wtedy już orzekli specjaliści, na etapie planowania, konkursu architektonicznego, że w projekcie Mączyńskiego najwięcej jest elementów naszych, swojskich, wziętych z polskiej tradycji, lecz umiejętnie uszlachetnionych. Współcześni historycy sztuki uważają, że pomnik-kościół limanowski był prawdziwym zwiastunem odradzającej się ojczyzny – przypomniał ks. prał. Wiesław Piotrowski, kustosz bazyliki.

Zdjęcia Gość Niedzielny

Transmisja video
V Synod Diecezji Tarnowskiej
Remont Bazyliki
Mater Dolorosa – nr 37
Księgarnia Verbum
Dom Pielgrzyma


Zapraszamy do korzystania z Domu Pielgrzyma działającego przy naszym sanktuarium.
Informacje i zapisy w Kancelarii Parafialnej, albo pod numerem telefonu: 515 851 461 bądź też poprzez email: dompielgrzyma@bazylika-limanowa.pl
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position