Opiekun chóru
ks. Piotr Witowski

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes - Kazimierz Duplak,
Wiceprezes - Ryszard Grosicki,
Sekretarz i skarbnik - Antoni Kędroń.

Dyrygent
Teresa Staśko

Akompaniament organowy
Edyta Lachor-Mitkowska

I Tenor
Stanisław Bulanda
Józef Mól
Karol Pająk
Wojciech Stanik
Przemysław Tokarz

II Tenor
Dominik Czechowski
Władysław Frączek
Jacek Greń
Czesław Janczy
Dominik Kania
Antoni Kędroń
Mieczysław Sułkowski

I Bas
Kazimierz Duplak
Edward Kądziołka
Bogdan Mitkowski
Jan Postrożny
Jerzy Stelmach
Mikołaj Tokarz

II Bas
Andrzej Bolek
Marian Brajner
Marcin Czaja
Michał Czaja
Ryszard Grosicki
Sławomir Sułkowski
Walenty Wojtas
Albert Wojnarowicz
Franciszek Zoń