Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia a’ Paulo AIC – Association Internationale des Charités z siedzibą w Belgii jest organizacją międzynarodową, pozarządową działającą od roku 1617 we Francji, a w Polsce od 1651 roku.

Stowarzyszenie  Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo jest organizacją działającą na terenie całego kraju, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego, dla dobra i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących .

Przy naszej Parafii Stowarzyszenie działa od 1993 roku. Zostało założone przez panią Wiktorię Zelek przy współpracy siostry miłosierdzia Anny Brzęk oraz księdza misjonarza Jerzego Górnego.
Biuro Stowarzyszenia mieści się w parafialnym Domu Katechetycznym na I piętrze.
Biuro czynne jest w każdą środę w godzinach: 16.00 – 17.30.

Kontakt:
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 1
e-mail:
aic_limanowa@wp.pl
tel.: 606 508 748,  501 493 049

Stowarzyszenie wypożycza osobom chorym łóżka rehabilitacyjno – pielęgnacyjne. Osoby zainteresowane wypożyczeniem łóżek proszone są o kontakt telefoniczny (tel: 503 837 029 lub 606 508 748).

Nr KRS: 0000054280
Nr r-ku bankowego: 86 8804 0000 0000 0004 7089 0001

Działalność Stowarzyszenia Miłosierdzia a’ Paulo przy parafii pw. Matki Bolesnej  prowadzona jest w dwóch dziedzinach :

 • charytatywnej
 • pedagogicznej

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Działalność charytatywna prowadzona w formie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących rodzin i osób samotnych obejmuje żywność (paczki świąteczne na Wielkanoc i Święto Bożego Narodzenia).
Środki finansowe na ten cel są uzyskiwane z:

 • kwest organizowanych na ten cel przed Bazyliką,
 • funduszy uzyskanych jako organizacja pożytku publicznego, na rzecz której podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym podatku,
 • darowizn od prywatnych sponsorów i przedsiębiorców.

Żywność przeznaczona dla osób objętych pomocą pozyskiwana jest również w wyniku realizacji umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Bankiem Żywności w Krakowie.
Mocą tejże umowy Stowarzyszenie otrzymuje nieodpłatnie żywność w supermarketach: Tesco i Biedronka.

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę dla dzieci potrzebujących pomocy, a szczególnie dydaktyczno – pedagogicznej i wychowawczej.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Limanowej im. Marii Konopnickiej przez nauczycieli aktywnych zawodowo i emerytów. Dzieci otrzymują jeden posiłek dziennie. Działalność finansowana jest przez sponsora.

Poza wyżej wymienionymi dziedzinami, działalność Stowarzyszenia obejmuje również:

 • odwiedzanie chorych i samotnych w ich domach,
 • współpraca z oddziałem Caritas działającym przy parafii Matki Bolesnej  w Limanowej.

Dla prawidłowej działalności Stowarzyszenia potrzebna jest koniecznie formacja duchowa.
W naszym Stowarzyszeniu ma ona następujące formy:

 • comiesięczne spotkania (Msza Święta i modlitwa),
 • konferencje formacyjne, które prowadzi asystent kościelny (kapłan),
 • ogólnopolskie spotkania formacyjne całej rodziny wincentyńskiej w Częstochowie (wrzesień każdego roku),
 • udział w rekolekcjach Rodziny Wincentyńskiej,
 • wspólne spotkania majowe i październikowe.

Stowarzyszenie co roku jest współorganizatorem Światowego Dnia Chorego obchodzonego 11 lutego w limanowskiej Bazylice, w którym biorą udział chorzy i niepełnosprawni z całej Ziemi Limanowskiej.
W tym dniu członkowie Stowarzyszenia wraz z kapłanami odwiedzają chorych w limanowskim szpitalu i Domu Pomocy Społecznej.
W miesiącu wrześniu w ramach tygodniowego odpustu limanowskiego organizujemy także dzień przeznaczony dla chorych, samotnych i niepełnosprawnych.
Uczestniczymy także w naradach, spotkaniach na forum województwa i powiatu organizowanych dla organizacji pozarządowych.
Współpracujemy z Urzędem Miasta Limanowa.
Jako organizacja pożytku publicznego środki finansowe przeznaczane są na cele zgodne ze Statutem i zapisem rejestrowym KRS.
Stowarzyszenie  współpracuje z wolontariatem młodzieżowym szkół średnich, szczególnie z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Jana Pawła II w Limanowej. Młodzi  wolontariusze służą dużą pomocą szczególnie przy rozładunku żywności unijnej dla podopiecznych rodzin przy kwestach świątecznych.

AIC na świecie: https://aicpolska.misjonarze.pl/?page_id=6
AIC w Polsce: https://aicpolska.misjonarze.pl/?page_id=8

Transmisja video
V Synod Diecezji Tarnowskiej
Remont Bazyliki
Mater Dolorosa – nr 47
Księgarnia Verbum
Dom Pielgrzyma


Zapraszamy do korzystania z Domu Pielgrzyma działającego przy naszym sanktuarium.
Informacje i zapisy w Kancelarii Parafialnej, albo pod numerem telefonu: 515 851 461 bądź też poprzez email: dompielgrzyma@bazylika-limanowa.pl
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position